Inschrijven

Let op:

  • De groep waar u uw kind tijdens KVW voor kunt inschrijven, is de groep waar het kind afgelopen jaar op school in zat. Bijvoorbeeld: als het kind dit jaar in groep 2 heeft gezeten en nu naar groep 3 gaat, blijft het voor ons tot groep 2 behoren.
  • Uw inschrijving wordt pas definitief als uw betaling is ontvangen binnen twee weken na inschrijving op rekeningnummer NL90 RABO 0121 1955 70, onder vermelding van uw volgnummer, of voor aanvang van het programma 's morgens wordt voldaan bij de aanmelding.
Kosten: € 0,00

Printbare versie