Veelgestelde vragen

Voor het geval je zo snel niemand met een rode of blauwe polo kunt vinden, kun je altijd eerst even hier kijken of jouw vraag er toevallig tussen staat...

Nou, dat is nog eens een vraag! Gelukkig heeft men in den beginne een aardig archief bijgehouden met krantenknipsels. Het begon allemaal in 1971 met Ria Beekmans als initiatiefneemster en voorbereidster en Ans Hoevenaars, Ria en Christine Broeren als "motors" van de eerste KinderVakantieWeek. Zoals in het allereerste boekje vermeld staat was de insteek 'om de ouders van de lagere schoolkinderen in staat te stellen een of meerdere dagen alleen uit te gaan, terwijl uw kinderen toch in goede handen zijn'. Hardwerkende mensen die het zich niet konden veroorloven om op vakantie te gaan werd zo toch een of meerdere echt vrije dagen gegund.

Je zult het niet geloven, maar de allereerste KVW was meteen (of misschien wel méér dan) wat de meeste mensen in hun geheugen hebben zitten: een heuse ballonnenwedstrijd, Olympische Sportdag, bouwdorp, met boerenkarren naar de Helvoirtse bossen onder politieescorte (!), friet met warme worst, een dorpsfeest met DJ, lampionnentocht begeleid door Harmonie Kunst Adelt en kampvuur! Met een opkomst van 350 kinderen, plus nog eens 105 kleuters op de extra ingelaste zaterdag was dit meteen een vliegende start! En dat alles voor een bedrag per dag van (inclusief verzekering): 1 gulden 50 voor kind 1 en 2 (6 gulden per week), 1 gulden voor kind 3 en 4 (5 gulden per week) en vanaf het 5e kind gratis...

Na afloop van de week werd spontaan door het dorp een donatiebus bij de koster geïnstalleerd 'waarin dankbare ouders alsnog iets kunnen deponeren om uitdrukking te geven aan hun waardering voor de leiding van het Kindervakantiewerk'. Het opgehaalde geld is naar alle waarschijnlijkheid gebruikt om alsnog een gezellige avond te organiseren voor de werkgroep en leiding. Zoals de oproep in het Pomphuiske van juli 1971 luidde: "Met z'n allen eén avond, zij deden het een hele week ! ! ! !"

Eh, nou, nee. We hebben wel een Reglement voor deelname:

 1. De KinderVakantieWeek is bedoeld voor kinderen vanaf tweeënhalf jaar (peuters), voor de kinderen van de basisschool en voor de kinderen uit de eerste brugklas van de middelbare school. Als het kind afgelopen schooljaar in groep 2 heeft gezeten en nu naar groep 3 gaat, blijft het voor ons tot groep 2 behoren.
  Ook mag een ouder kind eventueel naar het programma van één groep lager overstappen, maar andersom niet. Voorbeeld: een kind in groep 3 mag deelnemen aan het programma van de kleuters, maar een kleuter in groep 2 mag niet deelnemen aan het programma van 3-5.
  Deze regels gelden voor alle groepen.
 2. Voor aanvang van het programma dient u uw kind aan te melden zodat de werkgroep en leiding weet dat uw kind er is. Graag ook na afloop even aan de leiding doorgeven dat u uw kind hebt opgehaald. Indien uw kind niet in de gelegenheid is om aan het programma deel te nemen, graag even afmelden voor aanvang van het programma (telefoonnummer D'n Inbreng 0411-643016).
 3. De kinderen eten ’s middags hun brood bij ons op. Wilt u er dus voor zorgen dat ze een lunchpakket bij hebben en een beker voorzien van hun naam.
  Ze krijgen van ons drinken, fruit en ijs. Geeft u ze a.u.b. niets anders mee. Bij groep 6 t/m B1 wordt op dinsdag wel een lunchpakket verzorgd. Na opgave ontvangt u met betrekking tot de laatste groep aanvullende informatie.
 4. Geef de kinderen vakantiekleding aan die is aangepast aan het weer en de programma’s.
 5. Op de programmapagina's van de betreffende groep en op de timetable-pagina staat informatie over de start- en eindtijden van de programma's.
  Ouders en/of verzorgers van de deelnemende kinderen dienen te zorgen voor vervoer naar en van de plaats van bestemming.
 6. Wilt u na afloop uw kind thuis controleren op teken en dergelijke? Voor meer informatie kunt u terecht bij de bestuursleden.
 7. Deelname geschiedt op volgorde van aanmelding.
 8. Deelname aan de KinderVakantieWeek geschiedt op eigen risico. Gelieve bij aanmelding een telefoonnummer door te geven waarop we u zeker kunnen bereiken in geval van een calamiteit.
 9. Indien een lid van onze EHBO dit nodig acht, zal deze een deelnemend kind (voorgeschreven) medicijnen of paracetamol toedienen, tenzij de ouder/verzorger hiertoe specifiek géén toestemming verleent door middel van het inschrijvingsformulier.
 10. Het gebruik van mobiele telefoons door deelnemende kinderen tijdens de KinderVakantieWeek is niet toegestaan. In het geval van calamiteiten zal, afhankelijk van de ernst, hetzij de leiding hetzij het betreffende bestuurslid de communicatie voor zijn rekening nemen.
 11. In het (gelukkig uitzonderlijke) geval van extreem weer zoals een hittegolf behoudt de organisatie zich het recht voor om het programma om te gooien en/of in te korten.
 12. Naast dit Reglement voor Deelname voor de kinderen hanteren we in samenwerking met D’n Inbreng een gedragscode voor alle deelnemende vrijwilligers.

Nou ja, ja en nee:

 • Ja, het is de bedoeling dat de kinderen zelf lunch meenemen, tenzij anders vermeld staat in het programmaboekje
 • Nee, het drinken nemen we voor onze rekening. Bij warm weer zorgen we uiteraard ook voor extra eten en drinken.

De kinderen zullen actief bezig zijn en veel lopen/rennen springen. Daarom is het fijn om goede schoenen aan te trekken en niet op laarzen of slippers te lopen. Als u op het programma ziet dat er een bosspel zal zijn, dan is het verstandig om hier extra rekening mee te houden.

Voor de kleuters is er op dinsdag, en de oudere groepen op woensdag zeskamp. Dan is het handig om onder de kleren alvast een zwembroek, zwempak of bikini aan te trekken. Geef uw kind dan ook een handdoek of droge kleren mee.

Wij hebben sociale controle en veiligheid hoog in het vaandel staan en hanteren daartoe in samenwerking met D'n Inbreng een gezamenlijke Gedragscode. Op aanvraag kunt u deze inzien.

Smartphones zijn tijdens de Kindervakantieweek verboden voor deelnemers. Mochten deze toch gesignaleerd worden, dan wordt deze ingenomen tot het einde van het programma. Daarnaast zijn alle vrijwilligers op de hoogte dat er geen foto's gemaakt mogen worden van kinderen. Uiteraard worden er wel foto's gemaakt van de kinderen, zodat u als ouder achteraf kunt zien hoe leuk ze het gehad hebben. Deze foto's worden, op verzoek, gedeeld door middel van een afgeschermde link.

Als je je aanmeldt voor deelname aan de KinderVakantieWeek geef je daarbij, conform ons privacybeleid, toestemming dat er tijdens de week foto- en videografische opnamen worden gemaakt en dat deze mogen worden gebruikt voor plaatsing op alle soorten uitingen met inbegrip van - maar niet beperkt tot - het digitale fotoboek, social media, www.kvwhelvoirt.nl, reclamefolders en/of ander drukwerk. Als we beeldmateriaal op ons digitale fotoboek, Facebook-pagina of website hebben geplaatst dat je liever niet in het openbaar wilt zien, laat het ons dan even weten; dan zorgen wij ervoor dat deze verwijderd wordt.

Voor plaatsing van deze foto's op Facebook gelden de Algemene Voorwaarden van Facebook.

Waar mogelijk zullen we proberen alle kinderen de kans te bieden om mee te doen met onze spelletjes, ook als uw kind een lichamelijke of verstandelijke beperking heeft.

...waarom zetten we deze vraag dan ook onderaan de pagina; nu moet je dadelijk weer helemaal naar boven scrollen want er zit bovenin het menu namelijk de optie 'Inschrijven'.

Óf je klikt hier, dan kom je op de inschrijfpagina voor de deelnemende kinderen. Vul de pagina in, druk op de goede knop en voilá: je krijgt meteen automagisch een bevestiging in je mailbox dat je mee mag doen! Er staat ook nog andere nuttige informatie in, maar je mag meedoen! Mocht dat mailtje op zich laten wachten, kijk dan even in je spambox; daar wil hij nog wel eens terechtkomen...

Als je daarna ook nog de betaling in orde maakt, kan de bevestiging van betaling nog wel even op zich laten wachten. Dat wil simpelweg zeggen dat onze penningmeester andere dingen aan het doen is, want hier moet hij even met het handje een vinkje zetten...

Maar eh: zien wij jou terug bij de opening van KVW?

Ten eerste: geen paniek.

Als het je niet lukt om je aan te melden via de website, kun je wél proberen om de pagina uit te printen. Deze kun je vervolgens ingevuld, samen met het contante inschrijvingsbedrag, inleveren bij ons secretariaat.

Mocht ook dat niet lukken, kun je in de week vóór KinderVakantieWeek bij d'n Inbreng een inschrijfformulier in komen vullen. Kun je meteen de werkgroep aan het werk zien!