Veelgestelde vragen

Voor het geval je zo snel niemand met een rode polo kunt vinden, kun je altijd eerst even hier kijken of jouw vraag er toevallig tussen staat...

Nou, dat is nog eens een vraag! Gelukkig heeft men in den beginne een aardig archief bijgehouden met krantenknipsels. Het begon allemaal in 1971 met Ria Beekmans als initiatiefneemster en voorbereidster en Ans Hoevenaars, Ria en Christine Broeren als "motors" van de eerste KinderVakantieWeek. Zoals in het allereerste boekje vermeld staat was de insteek 'om de ouders van de lagere schoolkinderen in staat te stellen een of meerdere dagen alleen uit te gaan, terwijl uw kinderen toch in goede handen zijn'. Hardwerkende mensen die het zich niet konden veroorloven om op vakantie te gaan werd zo toch een of meerdere echt vrije dagen gegund.

Je zult het niet geloven, maar de allereerste KVW was meteen (of misschien wel méér dan) wat de meeste mensen in hun geheugen hebben zitten: een heuse ballonnenwedstrijd, Olympische Sportdag, bouwdorp, met boerenkarren naar de Helvoirtse bossen onder politieescorte (!), friet met warme worst, een dorpsfeest met DJ, lampionnentocht begeleid door Harmonie Kunst Adelt en kampvuur! Met een opkomst van 350 kinderen, plus nog eens 105 kleuters op de extra ingelaste zaterdag was dit meteen een vliegende start! En dat alles voor een bedrag per dag van (inclusief verzekering): 1 gulden 50 voor kind 1 en 2 (6 gulden per week), 1 gulden voor kind 3 en 4 (5 gulden per week) en vanaf het 5e kind gratis...

Na afloop van de week werd spontaan door het dorp een donatiebus bij de koster geïnstalleerd 'waarin dankbare ouders alsnog iets kunnen deponeren om uitdrukking te geven aan hun waardering voor de leiding van het Kindervakantiewerk'. Het opgehaalde geld is naar alle waarschijnlijkheid gebruikt om alsnog een gezellige avond te organiseren voor de werkgroep en leiding. Zoals de oproep in het Pomphuiske van juli 1971 luidde: "Met z'n allen eén avond, zij deden het een hele week ! ! ! !"

Eh, nou, nee. We hebben wel een Reglement voor deelname:

 1. De KinderVakantieWeek is bedoeld voor kinderen vanaf tweeënhalf jaar (peuters), voor de kinderen van de basisschool en voor de kinderen uit de eerste brugklas van de middelbare school. Als het kind dit jaar in groep 2 heeft gezeten en nu naar groep 3 gaat, blijft het voor ons tot groep 2 behoren.
  Deze regel geldt voor alle groepen.
 2. Voor aanvang van het programma dient u uw kind aan te melden. Graag ook na afloop even aan de leiding doorgeven dat u uw kind hebt opgehaald. Indien uw kind niet in de gelegenheid is om aan het programma deel te nemen, graag even afmelden voor aanvang van het programma (telefoonnummer D'n Inbreng 0411-643016).
 3. De kinderen eten ’s middags hun brood bij ons op. Wilt u er dus voor zorgen dat ze een lunchpakket bij hebben en een beker voorzien van hun naam.
  Ze krijgen van ons drinken, fruit en ijs. Geeft u ze a.u.b. niets anders mee. Bij groep 6 t/m B1 wordt op dinsdag wel een lunchpakket verzorgd. Na opgave ontvangt u m.b.t. de laatste groep aanvullende informatie.
 4. Geef de kinderen vakantiekleding aan die is aangepast aan het weer en de programma’s.
 5. Op de programmapagina's van de betreffende groep en op de timetable-pagina staat informatie over de start- en eindtijden van de programma's.
  Ouders en/of verzorgers van de deelnemende kinderen dienen te zorgen voor vervoer naar en van de plaats van bestemming.
 6. Wilt u na afloop uw kind thuis controleren op teken en dergelijke? Voor meer informatie kunt u terecht bij de bestuursleden.
 7. Deelname geschiedt op volgorde van aanmelding.
 8. Deelname aan de KinderVakantieWeek geschiedt op eigen risico. Gelieve bij aanmelding een telefoonnummer door te geven waarop we u zeker kunnen bereiken in geval van een calamiteit.
 9. Indien een lid van onze EHBO dit nodig acht, zal deze een deelnemend kind (voorgeschreven) medicijnen of paracetamol toedienen, tenzij de ouder/verzorger hiertoe specifiek géén toestemming verleent door middel van het inschrijvingsformulier.
 10. Het gebruik van mobiele telefoons door deelnemende kinderen tijdens de KinderVakantieWeek is niet toegestaan. In het geval van calamiteiten zal, afhankelijk van de ernst, hetzij de leiding hetzij het betreffende bestuurslid de communicatie voor zijn rekening nemen.
 11. Naast dit Reglement voor Deelname voor de kinderen hanteren we in samenwerking met D’n Inbreng een gedragscode voor alle deelnemende vrijwilligers.

Waar mogelijk zullen we proberen alle kinderen de kans te bieden om mee te doen met onze spelletjes, ook als uw kind een lichamelijke of verstandelijke beperking heeft.

Ten eerste: geen paniek.

Als het je niet lukt om je aan te melden via de website, kun je wél proberen om de pagina uit te printen. Deze kun je vervolgens ingevuld, samen met het contante inschrijvingsbedrag, inleveren bij ons secretariaat.

Mocht het printen niet lukken, worden aan het begin van de zomervakantie de programmaboekjes op school uitgedeeld. Achterin zitten de reguliere inschrijfformulieren, die je net als hierboven bij het secretariaat in kunt leveren.

In het onwaarschijnlijke geval dat je niet de beschikking hebt over een programmaboekje, kun je in de week vóór KinderVakantieWeek bij d'n Inbreng een inschrijfformulier in komen vullen. Kun je meteen de werkgroep aan het werk zien!